Zaproszenie na webinarium_ Zatrudnianie cudzoziemców nowości w 2023 roku”_20.02.23

Data wydarzenia: 20/02/2023 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK wspólnie z Kancelarią Prawa Międzynarodowego BKT zaprasza na webinar pn. :

 

Zatrudnianie cudzoziemców nowości w 2023 roku

20 lutego 2023 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego szykuje wiele zmian legislacyjnych. Uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym. Dla wszystkich dotkniętych tymi zmianami, skutkują one koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów. Toczą się prace nad projektem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców w zakresie legalizacji zatrudnienia. Na webinarze omówione zostaną najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach i zagrożeniach dla pracodawców które mogą one przynieść. Przeanalizowane zostaną elementy systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

 

Program szkolenia:

1. Zmiany w prawie imigracyjnym 2023 – powrót do standardu sprzed COVID-19, ale  z licznymi modyfikacjami.

 •  Zmiany w specustawie wojennej – zniesienie przedłużeń covidowych i możliwości uzyskania zezwoleń na pobyt dla obywateli Ukrainy, konieczność składania powiadomień przy zatrudnieniu posiadaczy zezwoleń na pobyt „wojenny”.
 •  Wizy w Polsce dla posiadaczy wiz Poland. Business Harbour.

 

2. [NOWOŚĆ] Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • Rewolucja w zasadach zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Kary przewidziane za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.
 • Digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

 

3. Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

 • Wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu.
 • Co to jest PESEL UKR oraz Diia.pl i jakie mają znaczenie?
 • Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
 • Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
 • Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
 • Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.

 

4. Możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2023 r.

 • [NOWOŚĆ] Koniec oświadczeń dla obywateli państwa-agresora
 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia.

 

5. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

 

6. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

 

Spotkanie poprowadzi dla Państwa:

Beata Kielar – Tammert

Radca prawny w Kancelarii Prawa Międzynarodowego BKT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Niestrudzenie zdobywa doświadczenie prawnicze w świecie biznesu zarówno w Polsce jak i za granicą. Pasjonatka spraw międzynarodowych. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Przez wiele lat doradzała organom Spółek pracując wewnątrz korporacji jako prawnik in house. Praca ta nauczyła ją biznesowego podejścia do wykonywanego zawodu. Doradzając klientom stara się zawsze dostrzec biznesowy cel przyświecający podmiotom prowadzącym działalność z ukierunkowaniem na zysk. Z uwagi na biegłą znajomość języka niemieckiego wyspecjalizowała się w doradztwie prawnym na rzecz niemieckojęzycznych przedsiębiorstw szczególnie w zakresie spraw transgranicznych. Wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty