Zaproszenie – Strategia podatkowa – kto, kiedy i w jaki sposób powinien ją opracować oraz opublikować – webinar

Data wydarzenia: 21/12/2023 10:00 - 11:30

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią Sendero Tax & Legal  zaprasza na webinarium Strategia podatkowa – kto, kiedy i w jaki sposób powinien ją opracować oraz opublikować, które odbędzie się 21 grudnia 2023 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

 

To już trzecie spotkanie w ramach cyklu pt.: Kilka słów o podatkach z Sendero Tax & Legal.

OPIS WEBINARU

W trakcie webinaru opowiemy o obowiązku dużych przedsiębiorców, którym jest opracowanie, spisanie i podanie do publicznej wiadomości informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku podatkowym. Dokument ten powinien opisywać m.in. stosowane procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków związanych z podatkami, informacje o planowanych lub realizowanych działaniach restrukturyzacyjnych oraz o istotnych kwotowo transakcjach z podmiotami powiązanymi. Za niewywiązanie się z nowego obowiązku podatnikom grożą wysokie kary finansowe, a do końca roku pozostało niewiele czasu.

Co to jest strategia podatkowa? Czym się kierować przygotowując informację o jej realizacji? Jakie elementy dokument ten powinien zawierać? Kiedy i w jaki sposób należy go opublikować? Jakie działania należy podjąć by został on przygotowany na czas? To tylko niektóre pytania, na które odpowiemy podczas webinaru. Czasu na przygotowanie strategii pozostało niewiele, zachęcamy więc do podjęcia działań gwarantujących terminową publikację informacji.

 

AGENDA

  1. Jaka jest geneza i uzasadnienie wprowadzenia obowiązku publikowania informacji realizowanej o strategii podatkowej?
  2. Kogo dotyczy nowy obowiązek?
  3. Czy niewypełnienie ww. obowiązku w terminie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami?
  4. Kiedy i za jaki okres należy po raz pierwszy wypełnić ww. obowiązek?
  5. Co to jest strategia podatkowa?
  6. Jakie elementy powinna zawierać informacja o realizowanej strategii podatkowej?
  7. Czy wypełnienie ww. obowiązku wymaga posiadania wewnętrznych polityk/procedur dot. kwestii podatkowych lub wdrożenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego?
  8. Jak w praktyce podchodzą do realizacji tego obowiązku podatnicy?

 

Spotkanie poprowadzI dla Państwa:

Michał Wykurz

Doradca podatkowy specjalizujący się w obszarze podatku VAT i w podatkowym Compliance. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo z zakresu MDR dla największych podmiotów z polski południowo-zachodniej, wsparcie jednej z największych PGK w staraniu o uczestnictwo w prestiżowym Programie Współdziałania z KAS oraz przygotowywanie strategii podatkowych i sprawozdań z ich realizacji, a także innych wewnętrznych dokumentów związanych z realizacją funkcji podatkowej lub zarządzeniem ryzykiem podatkowym. Michał jest autorem wielu artykułów o tematyce podatkowej w prasie prawno-ekonomicznej, przeprowadził także kilkadziesiąt szkoleń i webinarów.

W latach 2021-2023 w ramach Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego publikowanego przez dziennik Rzeczpospolita Michał Wykurz trzykrotnie został uznany za rekomendowanego doradcę podatkowego w zakresie Compliance.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

LINK DO REJESTRACJI:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/strategia-podatkowa-kto-kiedy-i-w-jaki-sposob-powinien-ja-opracowac-oraz-opublikowac/register?_gl=1*tt1a0c*_ga*MTEyMjY3OTI5MC4xNjk1Mjg4NDU1*_ga_K7H94QHX99*MTcwMTc2ODAyMC4xNTUuMS4xNzAxNzcwNzU5LjUwLjAuMA

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty