Zaproszenie WSSE i Sendero Tax & Legal. KILKA SŁÓW O PODATKACH z Sendero Tax & Legal. Jak opracować skuteczną, czytelną i dającą się stosować procedurę identyfikacji i raportowania schematów podatkowych

Data wydarzenia: 10/11/2022 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Sendero Tax & Legal zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów  Kilka słów o podatkach z Sendero Tax & Legal. Przed nami II spotkanie online pt. Jak opracować skuteczną, czytelną i dającą się stosować procedurę identyfikacji i raportowania schematów podatkowych, które odbędzie się 10 listopada br. o godzinie 10:00.

Od 2019 r. podatnicy mają obowiązek informowania władz skarbowych o tzw. schematach podatkowych. Schematy podatkowe to działania lub zdarzenia, które posiadają cechy oraz spełniają kryteria określone w przepisach podatkowych. Regulacje te (nazywane skrótowo MDR – od anielskiego „Mandatory Discosure Rules”) są bardzo skomplikowane i mają szeroki margines interpretacji. Z drugiej strony, za ewentualne uchybienia w raportowaniu MDR przewidziano dotkliwe kary finansowe.

Niektóre kategorie podatników pełnią w odniesieniu do schematów podatkowych rolę tzw. promotorów. Zasadniczo promotorami najczęściej są podmioty świadczące usługi doradcze, niemniej w rolę tą – często nieświadomie – wchodzą czasem także zwykli przedsiębiorcy. Promotorzy o określonych obrotach mają obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków dot. MDR. Za jej brak promotorom grozi dotkliwa, finansowa kara administracyjna.

Inne podmioty nie mają wprawdzie obowiązku posiadania wewnętrznej procedury MDR, ale jest to rekomendowane, bowiem:

 • procedura ułatwia zarządzanie raportowaniem MDR i sprawowanie nadzoru nad tym obszarem sprawozdawczości.
 • procedura zmniejsza ryzyko przeoczenia schematu podatkowego.
 • opracowanie, wdrożenie i stosowanie na bieżąco procedury jest dowodem na działanie z należytą starannością w obszarze MDR – w razie sporu w obszarze MDR z władzami skarbowymi może przyczynić się do miarkowania sankcji karno-skarbowych.
 • opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedury eliminuje ryzyko kary administracyjnej dla promotora za brak takiego dokumentu.

W trakcie webinaru postaramy się ludzkim językiem wyjaśnić jak efektywnie zarządzać raportowaniem MDR, w tym jak zbudować skuteczną, czytelną i nieuciążliwą procedurę MDR dostosowaną do specyfiki Państwa organizacji.

 

Agenda spotkania

 1. Co to jest schemat podatkowy – krótko i prostym językiem.
 2. Promotor, korzystający i wspomagający – trzy kluczowe role w świecie MDR.
 3. Jak zarządzić raportowaniem MDR w mojej organizacji – praktyczne wskazówki.
 4. Kto ma obowiązek posiadania wewnętrznej procedury MDR?
 5. Sankcje za brak procedury MDR.
 6. Dlaczego warto posiadać procedurę MDR – nawet jeżeli nie mamy takiego obowiązku?
 7. Filozofia tworzenia procedury MDR – obszernie czy zwięźle?
 8. Obligatoryjne elementy procedury MDR.
 9. Dodatkowe elementy warte rozważenia.
 10. Organy MDR i inne osoby zaangażowane.
 11. Forma i wersje procedury MDR.
 12. Podsumowanie.

 

Szkolenie poprowadzi dla Państwa:

Michał Wykurz – Doradca podatkowy w Sendero Tax & Legal

Doradca podatkowy specjalizujący się w obszarze podatku VAT i w podatkowym Compliance. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. doradztwo z zakresu MDR dla największych podmiotów z polski południowo-zachodniej, wsparcie jednej z największych PGK w staraniu o uczestnictwo w prestiżowym Programie Współdziałania z KAS oraz przygotowywanie strategii podatkowych i sprawozdań z ich realizacji, a także innych wewnętrznych dokumentów związanych z realizacją funkcji podatkowej lub zarządzeniem ryzykiem podatkowym. Michał opracował lub zaktualizował kilkadziesiąt wewnętrznych procedur MDR i przeprowadził wiele szkoleń oraz webinarów dot. raportowania schematów podatkowych.

W latach 2021-2022 w ramach Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego publikowanego przez dziennik Rzeczpospolita Michał został uznany za rekomendowanego doradcę podatkowego w zakresie Compliance.

 

Zarejestruj się klikając w grafikę:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy