Zaproszenie WSSE, Kancelarią Kochański & Partners. Strategia energetyczna przedsiębiorstw produkcyjnych – jak przygotować się na rosnące ceny energii elektrycznej – webinar

Data wydarzenia: 25/01/2023 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wraz z Kancelarią Kochański & Partners zaprasza na bezpłatny webinar pt. Strategia energetyczna przedsiębiorstw produkcyjnych – jak przygotować się na rosnące ceny energii elektrycznej” który odbędzie się 25 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00

Zakres spotkania:
• Kluczowe kierunki zmian na polskim rynku energii
• W jaki sposób biznes może reagować na nadchodzące zmiany?
• Istotne czynniki dot. Wyboru rozwiązań energetycznych
• Analiza zapotrzebowania na energię elektryczną i inne media
• Warianty inwestycyjne – studium przypadku
• Bariery funkcjonalne oraz prawne

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Wojciech Wrochna, LL.M. – Partner, Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny

Wojciech kieruje Praktyką Prawa Europejskiego i Europejskich Regulacji Gospodarczych. Specjalizuje się w prawie europejskim z uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji oraz obsłudze inwestycji i transakcji podmiotów działających na rynkach regulowanych. Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich (w tym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz Parlamencie Europejskim), jak również w instytucjach rządowych (jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE. Jego doświadczenie obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania, m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, kogeneracji, farm wiatrowych oraz sieci szerokopasmowych. Pracował również jako doradca polskich spółek energetycznych PGE EJ1 (GK PGE) oraz PSE SA, gdzie zajmował się regulacją sektora energii, prawem UE, oraz kwestiami pomocy publicznej. Ponadto jest wykładowcą akademickim, autorem artykułów z zakresu prawa UE.

Jacek Kozikowski, LL.M. Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

Jacek specjalizuje się w obsłudze projektów z dziedziny energetyki i infrastruktury, w szczególności inwestycji typu greenfield. Zapewnia kompleksową obsługę prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym zakładania spółki, pozyskiwania zachęt inwestycyjnych w obrębie Polskiej Strefy Inwestycji, uzyskiwania pozwoleń na budowę, a także przygotowywania i negocjowania umów o realizacji inwestycji w formule pod klucz (EPC) oraz umów o świadczenie usług.
Jacek posiada unikalne doświadczenie w obsłudze projektów z dziedziny energetyki morskiej, w tym reprezentowaniu polskich operatorów systemów przesyłowych (OSP) gazu i energii elektrycznej przy budowie międzynarodowych połączeń podmorskich. Jacek doradzał też w zakresie złożonych międzynarodowych aspektów procesu inwestycyjnego, w tym w sporach inwestycyjnych zainicjowanych na podstawie umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BIT).
Przed przystąpieniem do Kochański & Partners Jacek spędził kilka lat w Japonii, na stypendium w ramach programu Cross-Border Legal Institution Design na Nagoya University, przygotowując i broniąc rozprawę doktorską z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego (2017 r.).

Piotr Charewicz

Piotr ma ponad 12 lat doświadczenia związanego z rynkiem energetycznym, w szczególności tematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Swoje doświadczenie zdobywał między innymi poprzez współpracę z polskim operatorem systemu PSE S.A. (Polskie Sieci Elektroenergetyczne). Obecnie, Piotr wraz ze swoim zespołem koordynuje II fazę synchronizacji krajów bałtyckich oraz zajmuje stanowisko eksperckie w KE(Komisja Europejska), a także prowadzi własną działalność doradczą.
Piotr ukończył Ekonomię oraz Ekonomiczną analizę prawa na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zdobywając tym samym tytuł magistra.

 

Zarejestruj się klikając w grafikę:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy