Zaproszenie – Zarządzanie chemikaliami w firmie – webinar

Data wydarzenia: 21/11/2023 10:00 - 11:30

Szanowni Państwo,

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią Sendero Tax&Legal  zaprasza na webinarium „Zarządzanie chemikaliami w firmie”, które odbędzie się 21 listopada 2023 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

 

Zapraszamy Państwa na trzecie spotkanie w ramach cyklu z Anną Wieczorek o ochronie środowiska w przedsiębiorstwie.

Podczas webinarium omówimy najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa chemicznego wynikające z rozporządzeń unijnych: REACH i CLP. Dowiedzą się Państwo m.in. w jaki sposób prawidłowo oznakować substancje chemiczne, kiedy konieczne jest spełnienie obowiązku rejestracji substancji, jakie są wymagania odnoszące się do kart charakterystyki. Przedstawimy, jak stosować się do przepisów rozporządzeń REACH i CLP i wyjaśnimy wątpliwości interpretacyjne, które umożliwią uczestnikom szkolenia weryfikację prawidłowości zarządzania chemikaliami w firmie.

Agenda spotkania:

  1. Jak działają przepisy REACH i kogo dotyczą?
  2. Obowiązki producentów i importerów substancji.
  3. Obowiązki dalszych użytkowników i dystrybutorów.
  4. Obowiązki producentów i importerów wyrobów, zgłaszanie substancji do ECHA.
  5. Karty charakterystyki.
  6. Jak działają przepisy CLP i kogo dotyczą?
  7. Klasyfikacja chemikaliów ze względu na zagrożenia.
  8. Oznakowanie i informowanie o zagrożeniu.

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Anna Wieczorek, radca prawny

Radca prawny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Jest liderem praktyki obrotu nieruchomościami Sendero a także partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie prawa ochrony środowiska. Doradza w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, udzielając wsparcia zarówno na etapie planowania i przygotowania inwestycji, jak również codziennego prowadzenia przedsiębiorstwa. Pomaga Klientom identyfikować istotne obszary z powyższego zakresu, które należy uwzględnić przy przeprowadzaniu istotnych transakcji.

Patrycja Kujawa, aplikant radcowski

Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z nieruchomościami oraz ochroną środowiska. Przygotowuje opinie, informacje prawne, i pisma procesowe w zakresie gospodarki odpadami i prawa ochrony środowiska.

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

LINK DO REJESTRACJI:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/zarzadzanie-chemikaliami-w-firmie/register?_gl=1*117wjqq*_ga*MTEyMjY3OTI5MC4xNjk1Mjg4NDU1*_ga_K7H94QHX99*MTY5OTUzNzcwMC4xMTIuMS4xNjk5NTM5MDc2LjYuMC4w

 

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy