Zarządzanie funkcją podatkową w przedsiębiorstwie – wyzwania w kontrolach, odpowiedzialność karno-skarbowa, procedury i strategia podatkowa

Data wydarzenia: 31/05/2021 09:00 - 10:30

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z KPMG zaprasza na bezpłatne webinarium: Zarządzanie funkcją podatkową w przedsiębiorstwie – wyzwania w kontrolach, odpowiedzialność karno-skarbowa, procedury i strategia podatkowa.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2021 r. od godz. 9:00 do 10:30.

Podczas spotkania, eksperci KPMG przedstawią najważniejsze punkty jakie należy mieć na uwadze z perspektywy zarządzania funkcją podatkową w przedsiębiorstwie a także ze związaną z tym odpowiedzialnością osób indywidualnych na podstawie kodeksu karnego skarbowego.

W trakcie webinarium zostanie też poruszony wątek strategii podatkowej, wewnętrznych procedur firm i ich znaczenia a także trendy w kontrolach podatkowych w ostatnim czasie.

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe przedsiębiorstw takich jak członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi oraz osoby na stanowisku głównego księgowego.

Spotkanie poprowadzą:

Agnieszka Przeorek – Senior Tax Manager w KPMG

Posiada 12  lat doświadczenia w doradztwie podatkowym. W ramach swojej codziennej pracy prowadzi projekty polegające na weryfikowaniu prawidłowości rozliczeń podatkowych i doradztwie dla dużych grup kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie typu compliance – tj. prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, tworzeniu procedur oraz procesów, a także optymalizowaniu ich zwiększanie efektywności oraz szukanie bezpiecznych sposób oszczędności podatkowych. Obszarem, któremu Agnieszka w ostatnim czasie poświęca większość uwagi jest obszar podatku VAT. W ostatnich miesiącach prowadziła m.in.  projekty wdrożeniowe oraz weryfikacyjne implementacji nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Agnieszka reprezentuje też swoich klientów w kontrolach i postepowaniach podatkowych – głównie w zakresie podatków obrotowych. Agnieszka jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

Mariusz Jurkiewicz – Senior Tax Manager w KPMG

Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w podatkach i prowadzonych w związku z nimi postępowaniach, w tym w postępowaniach w sprawach podatkowych, celnych i administracyjnych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Oskar Wala – Manager w KPMG

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla firm polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w sprawach związanych z toczącymi się kontrolami oraz postępowaniami podatkowymi przez organami podatkowymi oraz w sporach przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się też bieżącym pomocą w toku postepowań karnych skarbowych oraz projektami związanymi z wdrażaniem u podatników procedur wewnętrznych ograniczających ryzyka w tym zakresie. Oskar posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie prawa podatkowego. Jest doradcą podatkowym oraz radcą prawnym.

REJESTRACJA

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy