Zasady prawa przedsiębiorców w praktyce rzecznika małych i średnich przedsiębiorców

Data wydarzenia: 01/10/2021 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z  przedstawicielami Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na bezpłatne webinarium: Zasady prawa przedsiębiorców w praktyce rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, które odbędzie się 1 października br. o godzinie 10:00.

Spotkanie skierowane jest na stronę praktyczną – wyroki NSA, zasady i sposób stosowania zasad w praktyce.

Webinarium prowadzone będzie w oparciu o przykłady z konkretnych spraw/wniosków skierowanych do Biura Rzecznika oraz aktualne orzecznictwo.

Agenda:
1. Utrwalona praktyka orzecznicza art. 14 PP;
2. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów czyli przepis art. 11 PP a art. 2a OP;
3. Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy art. 10 PP;
4. Zasada proporcjonalności i adekwatności art. 12 PP – czyli kiedy można podnieść, że przepis jest stosowany z naruszeniem art. 33 ust 1 Konstytucji RP.

 

Spotkanie poprowadzą dla Państwa

Jacek Cieplak – adwokat, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Specjalizuje się w procedurze karnej oraz administracyjnej. Sprawuje nadzór nad Wydziałem Interwencyjno-Procesowym, oraz nad Wydziałami Terenowymi Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz koordynuje współpracę Biura z organizacjami pracodawców, urzędami państwowymi oraz uczelniami wyższymi.

Paweł Chrupek – radca prawny. Dyrektor Wydziału Interwencyjno-Procesowego Rzecznika MŚP

Jest radcą prawnym i doradcą podatkowym, Dyrektorem Wydziału Interwencyjno-Procesowego Rzecznika MŚP. Specjalizuje w prawie procesowym. Reprezentuje Rzecznika MŚP w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

REJESTRACJA

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy