Zatory płatnicze – regulacje prawne, obowiązki formalne, aktualna praktyka kontroli UOKiK

Data wydarzenia: 29/04/2022 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,
Kancelaria Deloitte Legal wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza na bezpłatny cykl webinarów pn.: Vademecum przedsiębiorcy 2022.

Nowe obowiązki prawne w działalności spółek i wybrane aspekty odpowiedzialności osobistej.
W ramach cyklu odbędzie się pięć spotkań podczas których  eksperci w/w Kancelarii omówią dla Państwa wybrane zagadnienia:

  1. Zatory płatnicze – regulacje prawne, obowiązki formalne, aktualna praktyka kontroli UOKiK
  2. Najnowsze trendy w kontrolach przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz odpowiedzialność karna skarbowa w praktyce działania przedsiębiorstw w SSE
  3. Regulacje UE o ochronie sygnalistów a nowe obowiązki przedsiębiorców – obowiązki wynikające z dyrektywy UE nałożone na Państwa Członkowskie, założenia systemu wdrażającego te regulacje w Polsce
  4. Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia podatkowe Spółki. Wymogi w zakresie publikacji raportu o realizowanej strategii podatkowej
  5. MDR –  zasady raportowania, obowiązki formalne, doświadczenia i praktyka

Zapraszamy na pierwsze webinarium w/w cyklu, pn.: Zatory płatnicze – regulacje prawne, obowiązki formalne, aktualna praktyka kontroli UOKiK.

Minęły już ponad dwa lata od wejścia w życie istotnej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych („Ustawa antyzatorowa”). Przedmiotowa nowelizacja, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku, wprowadziła nowe regulacje w odniesieniu m. in. do możliwych do stosowania w transakcjach handlowych terminów zapłaty, nałożyła na część przedsiębiorców nowe obowiązki, w tym informacyjne oraz w zakresie corocznego składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

W dodatku, wspomniana nowelizacja wprowadziła podstawy do wszczynania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz nakładania – w razie ziszczenia się przesłanek przewidzianych w Ustawie antyzatorowej – administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców.

Agenda:
1. Ustawa antyzatorowa – zakres zastosowania.
2. Kluczowe obowiązki wynikające z Ustawy antyzatorowej:
a) obowiązki informacyjne w stosunku do kontrahentów,
b) terminy zapłaty przewidziane Ustawą antyzatorową i konsekwencje ich nieprzestrzegania,
c) sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
3. Postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, prowadzone przez Prezesa UOKiK – kwestie formalne i praktyczne.
4. Projekt nowelizacji przepisów Ustawy antyzatorowej z dnia 9 marca 2022 r. – planowane kierunki zmian.

Do kogo skierowany jest webinar?: Spotkanie skierowane jest głównie do prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo – księgowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/SSE.

Nasz ekspert:
Jakub Markiewicz, Adwokat, Managing Associate w Kancelarii Deloitte Legal

Jakub Markiewicz jest adwokatem. Pełni funkcję Managing Associate we wrocławskim biurze Kancelarii Deloitte Legal. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie, zwłaszcza w obszarze prawa gospodarczego i prawa cywilnego, z uwzględnieniem prawa umów handlowych, doradztwa w procesach reorganizacyjnych dla klientów korporacyjnych, jak i w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i administracyjnych. 

Profil na stronie www Deloitte: Jakub Markiewicz

Kontakt:

 

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy