Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Polski

Data wydarzenia: 27/01/2023 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK wspólnie z Kancelarią Prawa Międzynarodowego zaprasza na webinar pn. :

 

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie Polski

27 stycznia 2023 r. w godzinach 10:00 – 12:00

 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce w 2023 roku. Ideą zajęć jest również poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie wszelkich form zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Szkolenie poprzez nacisk na wskazywanie możliwie bezpiecznych i wygodnych rozwiązań prawnych oraz swój elitarny charakter dostarcza nowych umiejętności stosowania przepisów w praktyce. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które wprowadza nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach, Specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Obejmie także omówienie projektu nowej Ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

 

Program szkolenia:

 1. Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce.
 2. Ruch wizowy i bezwizowy.
 3. Zezwolenia na pobyt.
 4. Legalizacja pracy cudzoziemców w tym obywateli Ukrainy.
 5. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
 6. Posiadane dokumenty a legalizacja pracy dla obywateli Ukrainy.
 7. Wjazd/wyjazd obywatela Ukrainy z Polski.
 8. Przepisy „covidowe”.
 9. Delegowanie do Polski.
 10. Rejestracja powiadomień lub zmian przez podmiot powierzający pracę.
 11. Obowiązki wobec PUP.

III. Jednolite zezwolenie na pracę i pobyt dla cudzoziemców na terenie Polski.

 1. Procedura uzyskania zezwolenia.
 2. Treść zezwolenia.
 3. Przedłużenie zezwolenia.
 4. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia.
 5. Kontrole PIP i Straży Granicznej – prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców.
 6. Okoliczności rozpoczęcia kontroli – reprezentacja podmiotu kontrolowanego,
 7. Zapoznanie się podmiotu kontrolowanego z protokołem kontroli.
 8. Czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.
 9. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.
 10. Odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem.
 11. Sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa.
 12. Najnowsze zmiany w prawie.
 13. Wydłużenie ważności dokumentów potwierdzających legalność pobytu cudzoziemców w Polsce.
 14. Rezygnacja z tzw. testu rynku pracy.
 15. Monitorowanie rzeczywistego powierzenia pracy cudzoziemcowi za pomocą systemu teleinformatycznego.

Czas trwania modułów: 1.45 min.

VII. Podsumowanie.

 1. Pytania
 2. Odpowiedzi.

Czas trwania modułu: 0,15 min.

 

Spotkanie poprowadzi dla Państwa: 

Beata Kielar – Tammert

Radca prawny w Kancelarii Prawa Międzynarodowego BKT. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Niestrudzenie zdobywa doświadczenie prawnicze w świecie biznesu zarówno w Polsce jak i za granicą. Pasjonatka spraw międzynarodowych. Posiada ogromne doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Przez wiele lat doradzała organom Spółek pracując wewnątrz korporacji jako prawnik in house. Praca ta nauczyła ją biznesowego podejścia do wykonywanego zawodu. Doradzając klientom stara się zawsze dostrzec biznesowy cel przyświecający podmiotom prowadzącym działalność z ukierunkowaniem na zysk. Z uwagi na biegłą znajomość języka niemieckiego wyspecjalizowała się w doradztwie prawnym na rzecz niemieckojęzycznych przedsiębiorstw szczególnie w zakresie spraw transgranicznych. Wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

ZAREJESTRUJ SIĘ KLIKAJĄC W GRAFIKĘ:

Brak opisu obrazka

 

Kategorie wydarzenia: Brak kategorii

Partnerzy