Zielone technologie w Indiach – możliwości współpracy

Data wydarzenia: 26/07/2021 11:00 - 12:30

Zapraszamy do udziału w spotkaniu biznesowym online nt. możliwości współpracy na rynku indyjskim w branży zielonych technologii, 26 lipca w godz. 11:00-12:30.

Brak opisu obrazka

Wydarzenie realizowane będzie we współpracy z Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Indo – Polish Chamber of Commerce and Industry oraz przy wsparciu Ambasady RP w New Delhi. Spotkanie będzie miało charakter informacyjno – networkingowy, z krótkimi prezentacjami i dyskusją. Do udziału zapraszamy wybranych partnerów GT ze strony indyjskiej.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona informacja nt. możliwości włączenia się polskich firm z branży zielonych technologii w program GreenEvo prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach którego Krajowa Izba Gospodarcza jest realizatorem działań promocyjnym w 2021 r.

Według zapowiedzi rządu indyjskiego do 2030 r. 60% zainstalowanej energii elektrycznej w Indiach będzie pochodziło ze źródeł czystej energii.

Oczekuje się, że Indie będą najszybciej rosnącym rynkiem zapotrzebowania na energię w nadchodzących dziesięcioleciach, zakładają uzyskanie 510 GW mocy odnawialnej do 2030 r., w tym 60 GW z energii wodnej, 100 GW ma pochodzić z energii słonecznej, 60 GW z projektów wiatrowych, a pozostała moc – z małych elektrowni wodnych (do 25 MW) i elektrowni na biomasę.

Obecnie w Indiach trwa ożywiona dyskusja nad:

  • Waste energy oraz waste fuel,
  • Niskoemisyjny transport w tym elektromobilność oraz baterie dla pojazdów,
  • Pojazdy wodorowe,
  • Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • Energetyka solarna,
  • Offshorowe elektrownie wiatrowe,
  • Efektywność energetyczna,
  • Gazyfikacja węgla, inne procesy,
  • Współspalanie biokomponentów,
  • Smart grid w kontekście minimalizacji strat przesyłowych oraz ograniczenie black-outów oraz bilansowania energii z różnych źródeł.

Informacja nt. rynku zielonych technologii w Indiach

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza na spotkanie dotyczące możliwości współpracy do 22 lipca br.

REJESTRACJA

 

Kontakt

Maria Nowakowska
Tel.: 22 630 97 83
e-mail:

 

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy