Zwolnienia grupowe i indywidualne – różnice, możliwości i ryzyka

Data wydarzenia: 21/05/2021 10:00 - 12:30

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Kancelarią TLA zaprasza na bezpłatne webinarium: Zwolnienia grupowe i indywidualne – różnice, możliwości i ryzyka.

Spotkanie odbędzie się 21 maja 2021 r. od 10:00 do 12:30.

Agenda spotkania:

  1. Zakres zastosowania przepisów tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
  2. Tryb zwolnień grupowych w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych
  3. Tryb zwolnień indywidualnych w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych
  4. Ryzyka i kwestie na które warto zwrócić uwagę przy zwalnianiu pracowników z przyczyn ich niedotyczących

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

 

Izabela Mendyk-Pichur

Partner w Kancelarii TLA, radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w wiodących kancelariach prawniczych we Wrocławiu oraz prowadząc własną praktykę prawniczą. Uzyskała certyfikat doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie S.A. Orzekała jako arbiter przy Stałym Sądzie Arbitrażowym działającym przy jednym z biur finansowych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie autorskim oraz prawie handlowym i gospodarczym. Uczestniczyła w obsłudze prawnej i korporacyjnej spółek notowanych na GPW, spółek świadczących usługi ecommerce, firm budowlanych i deweloperskich. Ma na swoim koncie pomyślnie rozstrzygnięte spory przed Sądem Najwyższym.

Łukasz Pyjek
Starszy Konsultant w Kancelarii TLA, od 2019 r jest aplikantem radcowskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach w Toruniu i we Wrocławiu Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowego prawa pracy, ustania i regulowania stosunku pracy, a także procesów przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. W toku studiów, jak również podczas odbywania aplikacji uczestniczył m. in. w realizowaniu licznych projektów z zakresu prawa spółek oraz szeroko pojętego prawa cywilnego, a także pomagał rozwiązywać liczne problemy prawne pojawiające się w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

REJESTRACJA

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

Partnerzy