FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 


Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają generalny, abstrakcyjny i uproszczony charakter. WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. nie jest uprawniona do wydawania wiążących, skutecznych prawnie interpretacji, wyjaśnień lub opinii. W związku z powyższym WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie powyższych informacji. Wiążące prawnie interpretacje w zakresie skutków podatkowych planowanych przedsięwzięć mogą wydawać jedynie właściwe organy podatkowe w trybie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Partnerzy