Kto może uzyskać zezwolenie w strefie ?

 

Podstawą do ubiegania się o pomoc publiczną (ulgi podatkowe) jest zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

O zezwolenie może ubiegać się przedsiębiorca, który ma zarejestrowaną firmę na terenie Polski.

O uzyskanie zezwolenia mogą ubiegać się zarówno duże firmy, jak i średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa.

Na jaką działalność można uzyskać zezwolenie w strefie?

Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przyznawane jest głównie na działalność produkcyjną. Możliwe jest również ulokowanie w SSE działalności usługowej, m.in. takiej jak:

– usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane,

– usługi przetwarzania danych, usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting), usługi portali internetowych,

– usługi w zakresie audytu finansowego,

– usługi rachunkowo-księgowe,

– usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

– usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych,

– usługi centrów telefonicznych (call center).

 

Szczegółowy wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania zezwolenia zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Partnerzy