Kumulacja pomocy publicznej

W ramach jednego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pomoc ta może być dowolnie łączona, należy jednak pamiętać, aby kumulacja tych środków nie doprowadziła do przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej (patrz: tabela określająca poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej dla województw, w których działa Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna).

wielkość przedsiębiorstwa województwo lubuskie i opolskie województwo dolnośląskie i wielkopolskie
duże do 35 proc. do 25 proc.
średnie do 45 proc. do 35 proc.
małe i mikro do 55 proc. do 45 proc.

Ogólne zasady kumulowania pomocy publicznej:

  • jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomoc inwestycyjną, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie
  • jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie
  • jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

 

Partnerzy