×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Majątek

A

Aktywa Trwałe

180 840 702,15 zł

I.

Wartości niematerialne i prawne

42 165,57 zł

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

86 118 598,23 zł

III.

Należności długoterminowe

243 450,00 zł

IV.

Inwestycje długoterminowe

94 436 488,35 zł

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł

Dotyczy WSSE „INVEST- PARK” sp. z o.o.
Dane z dnia 31.12.2016 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników WSSE „INVEST- PARK” sp. z o.o. zatwierdzające sprawozdania za rok obrotowy 2016 odbyło się dnia 29 czerwca 2017 r.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-29 06:33:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-29 06:33:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 923
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Modyfikacja: 2017-09-20 14:18:03 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2017-09-20 14:17:36 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2017-09-20 14:16:46 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-12-20 14:30:04 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-01-07 13:11:00 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-01-07 14:59:10 przez Jacek Serdeczny
  • Modyfikacja: 2015-01-07 14:58:09 przez Jacek Serdeczny
  • Utworzono: 2014-12-21 21:29:59 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: