×

Wyszukaj w BIP

szukaj

Majątek

A

Aktywa Trwałe

153 087 242,26 zł

I.

Wartości niematerialne i prawne

38 852,03 zł

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

68 047 029,19 zł

III.

Należności długoterminowe

730 350,00 zł

IV.

Inwestycje długoterminowe

84 271 011,04 zł

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 zł

Dotyczy WSSE „INVEST- PARK” sp. z o.o.
Dane z dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników WSSE „INVEST- PARK” sp. z o.o. zatwierdzające sprawozdania za rok obrotowy 2015 odbyło się dnia 28 czerwca 2016 r.

  • Opublikowane przez: Maciej Wójcik
  • Utworzone przez: Maciej Wójcik
  • Data opublikowania: 2003-12-29 06:33:00
  • Data wytworzenia: 2003-12-29 06:33:00
 • Podmiot udostępniający: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" Sp. z o.o.
 • Ilość odsłon: 861
 • Rozwiń rejestr zmian strony
  • Modyfikacja: 2016-12-20 14:30:04 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-12-20 14:29:27 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2016-01-07 13:11:00 przez Maciej Wójcik
  • Modyfikacja: 2015-01-07 14:59:10 przez Jacek Serdeczny
  • Modyfikacja: 2015-01-07 14:58:09 przez Jacek Serdeczny
  • Utworzono: 2014-12-21 21:29:59 przez Maciej Wójcik
Wersja do druku: