Organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium

Organizacja stoiska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że będzie prowadzone postępowanie mające na celu udzielenia zamówienia dot. organizacji stoiska WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium w następującym zakresie:

 1. Wykonania projektu stoiska,
 2. Wykonania i montażu zabudowy, aranżacji oraz zapewnienia wyposażenia powierzchni wystawienniczej,
 3. Kompleksowej (całodniowej) obsługi stoiska obejmującej:
  a) Zapewnienie obsługi technicznej,
  b) Zapewnienie obsługi audiowizualnej, 
  c) Zapewnienie oprawy muzycznej na stoisku,
 4. Zapewnienie ubezpieczenia stoiska, wyposażenia i personelu stoiska nakwotę minimum 500.000 zł,
 5. Demontażu stoiska po zakończeniu imprezy targowej,
 6. Zapewnienia obsługi fotograficznej stoiska,
 7. Zapewnienia usługi filmowania,
 8. Zapewnienia transportu/spedycji materiałów informacyjno-promocyjnych.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty