Postępowania o udzielenie zamówienia

W tej zakładce publikowane są ogłoszenia o zamówieniach udzielanych przez WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Oznaczenie w tytule ogłoszenia oznaczają:

/PZP/ – zamówienie udzielane jest w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych;

/SSE/ – zamówienie udzielane jest w trybie art. 8a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

 

2019.08.23 Organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium

2019.04.01 Przetarg – dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. /SSE/

2019.03.18 Przetarg – dot. świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z Funduszy UE, w zakresie analizowania dostępności środków unijnych dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz przygotowywania i składania kompletnych wniosków aplikacyjnych. /SEE/

2018.11.20 Przetarg Pisemny – Wykonanie Projektu Hali Produkcyjno-Magazynowej w Wałbrzychu /SEE/

2018.08.30 Przetarg – utwardzenie terenu – Podstrefa Września (WSAG) /SSE/

2018.07.23 Przetarg – budowa drogi wewnętrznej – Podstrefa Wałbrzych /SSE/

2018.07.05 Przetarg – generalny wykonawca systemu odwodnienia – Podstrefa Jawor /SSE/

2018.06.29 Przetarg – wykonanie parkingu w Podstrefie Września (zaprojektuj i wybuduj) /SSE/

2018.06.27 Przetarg – usługa doradztwa podatkowego w zakresie VAT /SSE/

2018.05.23 Przetarg – badania archeologiczne w Podstrefie Jawor /SSE/

2018.04.27 Przetarg na wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu Jawor /SSE/

2018.03.30 II Przetarg – wybór wykonawcy aranżacji pomieszczeń P301/6 i P301/7 /SSE/

2018.01.29 Przetarg – wybór wykonawcy aranżacji pomieszczenia P301/6 i P301/7 /SSE/

2018.01.16 Przetarg – zakup trzech samochodów osobowych /SSE/

2017.10.17 Zaproszenie do składania ofert – utrzymanie i konserwacja terenów utwardzonych, w tym odśnieżanie i odchwaszczanie /SSE/

2017.10.17 Zaproszenie do składania ofert – odśnieżanie dachów /SSE/

2017.09.20 Zapytanie ofertowe – odśnieżanie dachów i usunięcie śniegu ze stref zrzutu /SSE/

2017.08.18 Przetarg –  dokumentacja projektowa bocznicy kolejowej /SSE/

2017.07.26 Przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej /SSE/

2017.06.22 Przetarg – przygotowanie terenu (oczyszczenie wraz z pracami towarzyszącymi) /SSE/

2017.05.05 Projekt odwodnienia terenu – Podstrefa Jawor (III przetarg) /SSE/

2017.04.14 Projekt odwodnienia terenu – Podstrefa Jawor (II przetarg) /SSE/

2017.03.17 Projekt odwodnienia terenu – Podstrefa Jawor /SSE/

2016.12.19 Przebudowa linii napowietrznej SN 20kV numer L-247-31 w Jaworze /SSE/

2016.12.13 Zapytanie ofertowe – ochrona fizyczna i techniczna osób i mienia oraz usługi porządkowe /SSE/

Partnerzy