Wsparcie WSSE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” uruchomiła program przeciwdziałania skutkom COVID-19

Program opiera się na 5 filarach:

I Filar: Tarcza osłonowa dla firm zakładająca:

  • odroczenie zobowiązań finansowych dla przedsiębiorców działających w WSSE (kontakt informacyjny dla firm działających w strefie)
  • negocjacje stawek dla najemców nieruchomości należących do spółki (kontakt informacyjny dla najemców)
  • odroczenie kontroli w firmach działających w oparciu o zezwolenie na działalność w WSSE oraz decyzję o wsparciu nowej inwestycji
  • organizację webinariów dla menadżerów firm działających w strefie

II Filar: Wsparcie rzeczowe dla placówek medycznych oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem COVID – 19. Przekazywanie środków ochrony osobistej, min. maseczek, rękawiczek, przyłbic, płynów dezynfekcyjnych. 

III Filar: Wsparcie finansowe instytucji w postaci darowizn

IV Filar: Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami w zakresie przeciwdziałania COVID-19

V Filar: Inwestycje stymulujące gospodarkę, m.in program budowy hal przemysłowych pod wynajem dla mikro i małych przedsiębiorstw

Spółka na bieżąco przekazuje inwestorom zalecenia rządowe oraz monitoruje gotowość przedsiębiorców do udzielania pomocy w walce z epidemią. Uruchomiona została specjalna ankieta, w której przedsiębiorcy oferują wsparcie produktowe oraz operacyjne.

Spółka zbiera również informacje od firm związane z możliwością produkcji środków ochronnych i dezynfekcyjnych. Dane przekazywane są do odpowiednich organów rządowych.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Partnerzy