Rozstrzygnięcie rokowań z dnia 25 czerwca 2014 r. (Podstrefa Wrocław)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuję, że w dniu 28 czerwca 2014 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 25 czerwca 2014 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę Robert Bosch sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa.Uchwałą Nr 1229/VII/14 z dnia 30.06.2014 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Robert Bosch sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty