Status prawny

Nazwa: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: kraj Polska, województwo dolnośląskie, powiat m. Wałbrzych, gmina m. Wałbrzych, miejscowość Wałbrzych

Adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Wysokość kapitału zakładowego: 435.890.000,00 zł.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000059084

NIP: 886-20-81-325

REGON: 890572595

Aktualny tekst jednolity umowy spółki:

Umowa Spółki Tekst Jednolity Z Dnia 08.06.2020 R. Wraz Z Załącznikami

Partnerzy