Tereny inwestycyjne z ulgami podatkowymi

Blisko 3800 ha gruntu zostało objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”. Szczegółowa mapa dostępnych terenów inwestycyjnych z ulgami podatkowymi dostępna jest na mapie. Atrakcyjny grunt pod fabrykę znajdą państwo również poprzez kreator terenu.

WSSE „INVEST-PARK” obejmuje tereny w 4 województwach Polski południowo – zachodniej, w samym sercu Europy Środkowo – Wschodniej. Uzbrojone działki inwestycyjne położone są w sąsiedztwie Niemiec i Czech. Dogodne połączenia z głównymi szlakami komunikacyjnymi oraz portami lotniczymi umożliwiają łatwy dostęp do rynków zbytu. Bliskość dużych aglomeracji miejskich ułatwia pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna pomaga w kontaktach z administracją rządową, samorządami oraz gestorami mediów, co znacznie skraca i ułatwia niezbędne procedury. WSSE „INVEST-PARK” w 2014 roku został wyróżniony w prestiżowym rankingu fDi Magazine (grupy Financial Times) za poziom i kompleksowość obsługi inwestorów.

Na terenach objętych Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną zainwestowało do tej pory ponad 200 firm, w tym światowe koncerny, jak: Volkswagen, 3M, Toyota, czy Mondelez.

Partnerzy