Udostępnianie informacji publicznej

Informacje publicznie, nie udostępnione w Biuletynie, są udzielane na wniosek strony.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Sekretariatu Spółki:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

Tel.: +48 74 664 91 64
e-mail:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek koordynuje Departament Organizacyjno – Prawny.

Partnerzy