Udzielone zamówienia

W tej zakładce publikowane są informacje o rozstrzygnięciu postępowań mających na celu udzielenie zamówienia przez WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Oznaczenie w tytule ogłoszenia oznaczają:

/PZP/ – zamówienie udzielane jest w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych;

/SSE/ – zamówienie udzielane jest w trybie art. 8a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

 

2019.05.28 Rozstrzygnięcie przetargu – Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla WSSE „INVEST-PARK” SP. Z O.O.

2019.04.30 Rozstrzygniecie przetargu –  świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z UE, analizowania dostępności środków unijnych oraz przygotowywania i składania wniosków /SSE/

2019.01.14 Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego – wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej w Wałbrzychu /SSE/

2018.10.26 Wybór generalnego wykonawcy – budowa drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym i infrastrukturą towarzyszącą – (Podstrefa Wałbrzych) /SSE/

2018.10.26 Wybór wykonawcy – Inspektor Nadzoru przy budowie drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym i infrastrukturą towarzyszącą – (Podstrefa Wałbrzych) /SSE/

2018.10.26 Wybór dostawcy energii /SSE/

2018.08.03 Wybór generalnego wykonawcy systemu odwodnienia – Podstrefa Jawor /SSE/

2018.07.24 Zamknięcie postępowania – wykonanie aranżacji pomieszczenia biurowego /SSE/

2018.07.12 Przetarg – badania archeologiczne w Podstrefie Jawor /SSE/

2018.06.14 Zamknięcie postępowania – Przetarg na wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu Jawor /SSE/

2018.04.05 Wybór wykonawcy przebudowy linii napowietrznych SN 20kV w Jaworze /SSE/

2018.03.30 Zamknięcie postępowania – wybór wykonawcy aranżacji pomieszczenia P301/6 i P301/7 /SSE/

2018.02.19 Rozstrzygnięcie przetargu – zakup trzech samochodów osobowych /SSE/

2017.10.30 Zamknięcie postępowania – utrzymanie i konserwacja terenów utwardzonych, w tym odśnieżanie i odchwaszczanie /SSE/

2017.10.30 Rozstrzygnięcie postępowania – odśnieżanie dachów /SSE/

2017.09.26 Zamknięcie postępowania – odśnieżanie dachów i usunięcie śniegu ze stref zrzutu /SSE/

2017.09.21 Rozstrzygnięcie przetargu – dokumentacja projektowa bocznicy kolejowej /SSE/

2017.09.01 Rozstrzygnięcie przetargu – modernizacja infrastruktury serwerowej /SSE/

2017.08.21 Rozstrzygnięcie przetargu – przygotowanie terenu (oczyszczenie wraz z pracami towarzyszącymi) /SSE/

2017.06.01  Rozstrzygnięcie III przetargu – projekt odwodnienia terenu – Podstrefa Jawor /SSE/

2017.05.05 Rozstrzygnięcie II przetargu – projekt odwodnienia terenu – Podstrefa Jawor /SSE/

2017.04.14 Rozstrzygnięcie przetargu – projekt odwodnienia terenu – Podstrefa Jawor /SSE/

2017.02.02 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – ochrona fizyczna i techniczna osób i mienia oraz usługi porządkowe /SSE/

2017.01.10 Przebudowa linii napowietrznej SN 20kV numer L-247-31 w Jaworze /SSE/

Partnerzy