Wyniki przetargu na wybór generalnego wykonawcy niwelacji części terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem placu budowy.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. nr 4066/14 z dnia 12.06.2014 r. zostały zaakceptowane prace komisji przetargowej, która wybrała do wykonania niwelacji części terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowaniem placu budowy firmę SPEC-BRUK sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Libiążu.

Partnerzy