Zezwolenie dla turningtec Polska sp. z o.o.

27 czerwca 2014 roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Bolesławiec wydano dla turningtec Polska sp. z o.o.

Firma będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji precyzyjnych części metalowych m.in. na potrzeby precyzyjnych części metalowych głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 25 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2018 r.

Partnerzy