Nowe rynki zbytu dla dolnośląskich MŚP

Zapraszam do udziału w spotkaniu dla dolnośląskich przedsiębiorców – podczas którego omawiane będą możliwości ekspansji polskich firm na rynki: europejski, azjatycki i amerykański. Organizatorem spotkania jest Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. 

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2017 r. w DAWG Al. Kasztanowa 3a-5 Wrocław.

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy przesłać skanem na adres: coie@dawg.pl

 

Dawg na MSP

Partnerzy