Wybór wykonawcy – inspektor nadzoru inwestorskiego przy przebudowie linii napowietrznych (Podstrefa Jawor)

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5587/18 z dnia 03.04.2018 r. dokonał wyboru firmy:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu jako wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznych SN 20kV numer L-303, L-321, L-324 w Jaworze, ul. Pszeniczna, ul. Towarowa.

 

Treść zaproszenia do składania ofert:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie linii napowietrznych SN 20kV numer L-303, L-321, L-324 w Jaworze, ul. Pszeniczna, ul. Torowa.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 22.03.2018 r. (do godz.11.00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki). Sposób składania ofert opisany jest w Zapytaniu ofertowym.

Załączniki:

  1. SIWP
  2. Formularze w wersji edytowalnej

 

Szczegółowe informacje:
Iwona Łubkowska
Departament Inwestycji
tel.: 74-664-91-66
e-mail:

Partnerzy