Rozstrzygnięcie przetargu – przebudowa linii napowietrznych (Podstrefa Jawor)

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5591/18 z dnia 05.04.2018 r. dokonał wyboru firmy Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Opole sp. z o.o. z siedzibą w Opolu jako wykonawcy przebudowy linii napowietrznych SN 20kV numer L-303, L-321, L-324 w Jaworze, ul. Pszeniczna, ul. Towarowa.

Treść zaproszenia:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór generalnego wykonawcy przebudowy linii napowietrznych SN 20kV numer L-303, L-321, L-324 w Jaworze, ul. Pszeniczna, ul. Torowa.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 23.03.2018 r. (do godz.11.00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki). Sposób składania ofert opisany jest w SIWP.

Załączniki:

  1. SIWP
  2. Dokumentacja budowlano-techniczna (folder skompresowany)
  3. Pozwolenia i zgody (folder skompresowany)
  4. Formularze w wersji edytowalnej
  5. Dokumentacja techniczna – stanowiska słupowe
  6. Dokumentacja projektowa – dz. nr 8/1 (PKP)

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Szczegółowe informacje:
Iwona Łubkowska
Departament Inwestycji
tel.: 74-664-91-66
e-mail: i.lubkowska@invest-park.com.pl

Partnerzy