Rozstrzygnięcie przetargu – wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – podstrefa Jawor.

Zgodnie z Uchwałą nr 5818/18 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 1.08.2018 r. rozstrzygnięto przetarg dotyczący wyłonienia generalnego Wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor  – etap A  i dokonano wyboru firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD”  sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy

Treść przetargu:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu na wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor” – Etap A.

 

Załączniki:

 1. SIWP
 2. Formularze wersja edytowalna
 3. ANALIZA ZBIORNIKA
 4. OPERAT WODNOPRAWNY
 5. PB-STAROSTA-TOM I – CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA cz1
 6. PB-STAROSTA-TOM I – CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA cz2
 7. PB-STAROSTA-TOM II – CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA
 8. PROJEKT BUDOWLANY – WOJEWODA
 9. PB-przepusty
 10. PW+przedmiar-przepusty
 11. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – Do decyzji środowiskowej
 12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA – WYPIS I WYRYS
 13. OPINIA GEOTECHNICZNA
 14. STWIORB
 15. STWiORB-przepusty
 16. Przedmiar robót
 17. Decyzje
 18. Pytania i odpowiedzi

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.07.2018 r. (do godz. 10:30) do siedziby naszej Spółki zgodnie z punktem 10.3 SIWP.

Sposób składania ofert oraz warunki udziału w przetargu opisane są w SIWP.

Szczegółowe informacje:

Departament Inwestycji
tel.: 74-664-91-66
e-mail: 

 

Partnerzy