Rozstrzygnięcie przetargu – Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i pełnienia funkcji koordynatora projektu

Zgodnie z Uchwałą nr 5834/18 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 13.08.2018 r. zatwierdzono wybór Wykonawcy na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pełnienia funkcji Koordynatora projektu w ramach działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, podziałanie 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (ZIT AW):

HABITAT PRIME sp. z o.o. z Warszawy.

 

Treść zaproszenia do składania ofert:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pełnienia funkcji Koordynatora projektu w ramach działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, podziałanie 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (ZIT AW).

Szczegółowy opis przedmiotu zaproszenia znajduje się w załącznikach:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytania i odpowiedzi:

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji:
Ferdynand Ardelli
f.ardelli@invest-park.com.pl

Departament Finansów:
Marta Wróbel
m.wrobel@invest-park.com.pl

 

Partnerzy