Wybór wykonawcy – nadzór inwestorski przy budowie systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor – etap A

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor- etap A., WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka
Ul. Ludwika Idzikowskiego nr 32A, lok. 4
54-129 Wrocław

Szczegółowe informacje:
Ferdynand Ardelli
Departament Inwestycji
e-mail: f.ardelli@invest-park.com.pl

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor – etap A.

Zapytanie ofertowe:

 

Formularze i oświadczenia:

 

Przetarg, którego dotyczy zapytanie:

 

Szczegółowe informacje:

Departament Inwestycji
e-mail: di@invest-park.com.pl
74 664 91 66

Partnerzy