Wybór wykonawcy – odśnieżanie dachów hal i usunięcie śniegu ze stref zrzutu

Zgodnie z podjętą Uchwała nr 5938/18, Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaakceptował Wniosek Departamentu Inwestycji dotyczący wyboru wykonawcy:

GRUPA ALPINDUS Łukasz Wysoczański z/s w Wołowie,

na odśnieżanie dachów hal przemysłowo-magazynowych i usuniecie śniegu ze stref zrzutu będących własnością Spółki w Bolesławcu, Chociczy Małej i Wałbrzychu.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonywanie usług dotyczących:

Odśnieżania dachów hal i usunięcia śniegu ze stref zrzutu okresie od 1.11.2018 do 31 marca 2019r.
zlokalizowanych w: Bolesławcu, Chociczy Małej (gmina Września), Wałbrzychu.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Zaproszenie do składania ofert.
  2. Instrukcja odśnieżania hali
  3. Strefy zrzutów.
  4. Projekt Umowy.
  5. Formularz Zgłoszeniowy

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 20.10.2018 r. (do godz. 15:00).

W przypadku dodatkowych zapytań proszę o kontakt:
Departament Inwestycji
Tel.: +48 74 664 91 66

 

Partnerzy