Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług informatycznych utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT – II postępowanie

W nawiązaniu do przeprowadzonego II postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na świadczenie usług informatycznych dotyczących utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT dla WSSE „INVEST-PARK” w postaci zarządzania, administracji, monitorowania, rozwoju oraz usuwania awarii dla serwerów, macierzy, przełączników sieci Ethernet, oprogramowania i środowiska wirtualizacji systemów operacyjnych, informujemy, iż Zarząd WSSE „INVEST-PARK” Uchwałą nr 5991 / 18 z dnia 24.12.2018 roku dokonał wyboru w przedmiotowym postępowaniu przetargowym oferty firmy:

 

ESKOM IT sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Zimnej 2/24

NIP 525-24-58-209

REGON 141946570

KRS 0000332007

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wyboru wykonawcy będą udzielane indywidualnie. Dodatkowe zapytania prosimy kierować do Departamentu Inwestycji:

Departament Inwestycji

e-mail:

tel.: +48 74 664 91 66

 

****

Treść postępowania:

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do udziału w II postępowaniu dot. przetargu na świadczenie usług informatycznych dotyczących utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT dla WSSE „INVEST-PARK” w postaci zarządzania, administracji, monitorowania, rozwoju oraz usuwania awarii dla serwerów, macierzy, przełączników sieci Ethernet, oprogramowania i środowiska wirtualizacji systemów operacyjnych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU :

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
  2. Formularze oferty (WORD)
  3. Formularze oferty (PDF)

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Dodatkowe załączniki:

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 04.12.2018 r. (do godz. 10:45) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku dodatkowych zapytań proszę o kontakt:
Marek Łopacki
tel.: +48 74 664 91 64
kom.: 535 808 444
e-mail: 

Partnerzy