WYNIKI PRZETARGU – PRZEBUDOWA UKŁADU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 12 lutego 2020 roku została podjęta Uchwała nr 6405/20, mająca na celu akceptację prac komisji dla
pisemnego, nieograniczonego, dwustopniowego przetargu na wybór wykonawcy zadania pn.: „przebudowa układu wentylacji i klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych znajdujących się
na II piętrze budynku WSSE „INVEST-PARK” zlokalizowanych przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych”.

Na podstawie ogłoszonego postępowania przetargowego do siedziby Spółki, wpłynęły cztery oferty :

1. Zakład Ogólnobudowlany „MIAR-BUD” Ryszard Miara (ul. Świdnicka 16, 58-303 Wałbrzych),
2. FHU KLIMA-POL Kałuszka Marcin (ul. Drohobycka 1, 59-220 Legnica) ,
3. LUXWENT sp. z o.o. (ul. Długa 44, 58-521 Jeżów Sudecki),
4. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Hydropol Dekor Sp. z o.o. (ul. Cementowa 30, 51-503 Wrocław).

Komisja przetargowa dokonała analizy i oceny ofert:

Załącznik Etap 1 Ofertowanie

Po przeprowadzonej ocenie złożonych ofert do przetargu, do II Etapu „Negocjacje” zostały zakwalifikowane przedsiębiorstwa:
1. FHU KLIMA-POL Kałuszka Marcin (ul. Drohobycka 1, 59-220 Legnica),
2. LUXWENT sp. z o.o. (ul. Długa 44, 58-521 Jeżów Sudecki),

Komisja przetargowa przeprowadziła negocjacje z dwoma Oferentami, na podstawie których została przeprowadzona ponowna ocena ofert pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami.

Załącznik Etap 2 Negocjacje

Po wykonanej analizie ofert dla II Etapu – Negocjacje, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

FHU KLIMA-POL Kałuszka Marcin
(ul. Drohobycka 1, 59-220 Legnica)

W przypadku dodatkowych zapytań, prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji:
e-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

*****

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa układu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych znajdujących się na II piętrze budynku WSSE „INVEST-PARK” zlokalizowanych przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych”.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 24.01.2020 roku (do godz.13.45) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Sposób składania ofert określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu wraz z załącznikami:

Załączniki I Formularze

SIWP Wentylacja I Klimatyzacja

Załącznik Nr 4 Projekt Wykonawczy

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie procedury przetargowej prosimy o kontakt:
tel.: +48 74 664 91 66, e-mail.: di@invest-park.com.pl

Pytania I Odpowiedzi

Załączniki dodatkowe:

1. Dokumentacja Projektowa W Kolorze IS.01

2. Dokumentacja Projektowa W Kolorze IS.02

3. Dokumentacja Projektowa W Kolorze IS.03

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty