PRZETARG – SYSTEM ODWODNIENIA WE WRZEŚNI „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego dwustopniowego na wykonanie zadania pn. Budowa systemu odwodnienia zaprojektowanego dla terenu o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

INSTALATORSTWO C.O. WOD-KAN I GAZOWE MAREK KOWALSKI
ul. Szkolna 1 Boników
63-430 Odolanów

Wyżej wymieniony oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 6536/20 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 17.07.2020 r.

 


 

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa systemu odwodnienia zaprojektowanego dla terenu o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

1. SIWZ wraz ze wzorem Umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) (pdf)
2. Załącznik nr 1.1 do SIWZ Koncepcja (pdf)
3. Załącznik nr 1.2 do SIWZ Schemat (pdf)
4. Formularze 1-7 i załącznik nr 2.1 i nr 2.2 – w wersji edytowalnej do uzupełnienia (word)
5. Załącznik nr 2.3 Formularz ofertowy – w wersji edytowalnej do uzupełnienia (excel)
6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Pismo informacyjne z Gminy Września (pdf)
7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Układ obszarów inwestycyjnych (pdf)
8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja RODO przetarg (pdf)
9. Dodatkowa informacja – wstępny projekt podziału (pdf)
10. Dodatkowa informacja – poglądowa mapa do celów projektowych części terenu (pdf)
11. Dodatkowa informacja – opinie geotechniczne z wynikami badań terenów w pobliżu (pdf)

Pytania i Odpowiedzi:

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 16.06.2020 r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 16.06.2020 r. DO GODZINY 12:00. Oferta na przetarg dotyczący budowy systemu odwodnienia terenu położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała.”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Alicja Maciejowska
Departament Inwestycji
E-mail:
Tel. kom.: 605 909 194
Tel.: +48 74 664 91 51

Partnerzy