Dzierżawa gruntu – Żarów

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Żarowie, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż została złożona 1 oferta przez:

  1. P. Piotr Skoczyński

W świetle powyższego, na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez :

Pana Piotra Skoczyńskiego

Załącznik – Tabela z punktacją

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 


Treść postępowania:

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wydzierżawienia gruntów położonych w miejscowości Żarów (obręb 0001 Żarów).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Opis Przedmiotu Dzierżawy
  2. Formularz zgłoszeniowy + RODO (WORD)
  3. Formularz zgłoszeniowy + RODO (PDF).

Oferty prosimy składać w terminie do 25.09.2020 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail:
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy