Zaproszenie do składania ofert: przeprowadzenie badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców

w związku z zakończeniem postępowania informujemy, że Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. dokonał wyboru Konsorcjum Flow sp. z o.o. oraz behave Devs Rafał Muda jako wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców prowadzących działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

 


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym lub Spółką, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenia badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców prowadzących działalność na podstawie aktywnego Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST-PARK” lub Decyzji o wsparciu na obszarze zarządzanym przez WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia i załączniki:

  1. Zaproszenie Do Składania Ofert
  2. Formularz + RODO (PDF)
  3. Formularz + RODO (wersja edytowalna)
  4. Wzór Umowy

Oferty należy składać osobiście w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (sekretariat, I piętro) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
Oferty należy składać do dnia 19.10.2020 r. do godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania proszę kierować na adres mailowy: podając w temacie maila: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dot. przeprowadzenia badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców prowadzących działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej  „INVEST-PARK”

Pytania i odpowiedzi:

Partnerzy