Przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawcy usług ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach spółki.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.08.2021 – 31.07.2022.

Pełna treść zamówienia, Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, wzór umowy  oraz niezbędne formularze zgód i oferty znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
 2. Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
 3. Załącznik Nr 2 Wzór Oferty
 4. Załącznik Nr 3 Wzór Umowy
 5. Załącznik Nr 4 Klauzula RODO
 6. Formularz 1 Informacje O Przedsiębiorstwie
 7. Formularz 2 Doświadczenie
 8. Formularz 3 Sprawy Sądowe
 9. Formularz 4 Oświadczenia

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 5.07.2021 r. (do godz. 15.30) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki). Sposób składania ofert opisany jest w treści przedmiotu zamówienia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Pytania i Odpowiedzi
 2. Pytania i Odpowiedzi

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

W dniu 6 lipca 2021 r., o godz. 9.00, nastąpiło otwarcie ofert, złożonych w przetargu na usługi z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego.

W oznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty: OFERTY.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie opublikowana po zatwierdzeniu wyniku przetargu przez Zarząd Spółki.

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Zarządzania Mieniem
Krzysztof Czarnecki
Tel.: 74 664-91-65
e-mail: k.czarnecki@invest-park.com.pl

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty