Zaproszenie do składania ofert – funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Budowa systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B oraz zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera w Jaworze (DSAG S3-Jawor).

ROZTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B
(z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych), związanego z systemem odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) oraz wykona zjazd z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo”

informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

 

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych

„Inwest-Projekt” Sp. z o.o.

(ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych)

 

Poniżej dodatkowo znajduje się zestawienie ofert wraz z oceną punktową :

  1. Załącznik Nr 1 Zestawienie Ofert

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy
ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych), związanego z systemem odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) oraz wykona zjazd z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo”

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie Do Składania Ofert SIWZ
  2. Formularze + Oferta (doc)
  3. Formularze + Oferta (PDF)

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 09.07.2021 r. (do godz. 10:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej:

 

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 09.07.2021 r. DO GODZINY 11:00.
Oferta na zaproszenie do składania oferty dotyczące nadzoru inwestorskiego przy budowie systemu odwodnienia i drogi w Jaworze”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Patryk Muszyński
Departament Inwestycji
E-mail: p.muszynski@invest-park.com.pl
Tel. kom.: 690 802 201
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy