Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług utrzymania czystości w budynku i na terenie zewnętrznym nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 22 w Opolu

ROZSTRZYGNIĘCIE  

 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług utrzymania czystości w budynku i na terenie zewnętrznym nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 22 w Opolu, informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

ZTIRA GROUP sp. z o.o.

1 Maja 8

42-693 Krupski Młyn

 

Poniżej znajduje się zestawienie ofert wraz z oceną punktową:

Ocena Ofert

 

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług utrzymania czystości w budynku i na terenie zewnętrznym nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 22 w Opolu, na okres 12 miesięcy.

Pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami:

Aktualizacja: zmianie, w stosunku do opublikowanej treści zaproszenia, ulega Formularz Oferty i wzór Umowy. Aktualne pliki do pobrania znajdują się poniżej.

  1. Zaproszenie
  2. Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Wersja Edytowalna
  3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie
  4. Załącznik Nr 3 Wzór Formularza Oferty I Umowy
  5. Załącznik Nr 4 Klauzula Informacyjna RODO

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 14.01.2022 r. (do godz. 14.30) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamiejscowego Biura Spółki w Opolu). Sposób składania ofert opisany jest w treści zaproszenia.

Pytania i odpowiedzi:

1.Pytania I Odpowiedzi

Szczegółowe informacje:

Zamiejscowe Biuro Spółki w Opolu

Powstańców Śląskich 22

46-020 Opole
e-mail:
tel.: 601 909 048/607 959 524

 

Partnerzy