Zaproszenie do składania ofert na koszenie terenów zielonych wraz z utylizacją pokosu przy obiektach Zamawiającego w Chociczy Małej, gmina Września, w latach 2022 – 2024

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert

na wykonanie usługi koszenia wraz z utylizacją pokosu przy obiektach WSSE INVEST-PARK Sp. o. o. w Chociczy Małej, gm. Września, w latach 2022 – 2024

Komunikat W Sprawie Rozstrzygnięcia Zaproszenia Do Składania Ofert


Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 15.06.2022 r. zakończyły się prace związane z zaproszeniem do składania ofert na wykonanie usługi koszenia wraz z utylizacją pokosu przy obiektach WSSE INVEST-PARK Sp. o. o. w Chociczy Małej, gm. Września, w latach 2022 – 2024. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na koszenie terenów zielonych wraz z utylizacją pokosu przy obiektach Zamawiającego w Chociczy Małej, gmina Września, w latach 2022 – 2024, wg wykazu terenów i harmonogramu wskazanego w zał. 1 do Zaproszenia.

Szczegóły zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach poniżej:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółki poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (wraz z Klauzulą informacyjną RODO), w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób : „koszenie terenów zielonych wraz z utylizacją pokosu przy obiektach Zamawiającego w Chociczy Małej, gm. Września w latach 2022 – 2024. Nie otwierać do dnia 10.06.2022 r. do godz. 8.00.” W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, ofertę należy doręczyć na adres: WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

Ofertę należy doręczyć (decyduje chwila wpływu) Zamawiającemu do dnia 9.06.2022 r. do godziny 15:30.

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania prosimy kierować do dnia 7.06.2022, do godz. 15.30 do:
Krzysztof Czarnecki
Departament Inwestycji – Pion Zarządzania Mieniem,
e-mail: k.czarnecki@invest-park.com.pl
mobile: + 48 609 909 693
direct: + 48 74 664 91 64 wew.66

Partnerzy