Zaproszenie do składania ofert na koszenie terenów zielonych wraz z utylizacją pokosu przy obiektach Zamawiającego w Chociczy Małej, gmina Września, w latach 2022 – 2024

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na koszenie terenów zielonych wraz z utylizacją pokosu przy obiektach Zamawiającego w Chociczy Małej, gmina Września, w latach 2022 – 2024, wg wykazu terenów i harmonogramu wskazanego w zał. 1 do Zaproszenia.

Szczegóły zaproszenia do składania ofert znajdują się w załącznikach poniżej:

Ofertę należy doręczyć (decyduje chwila wpływu) Zamawiającemu do dnia 9.06.2022 r. do godziny 15:30.

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania prosimy kierować do dnia 7.06.2022, do godz. 15.30 do:

Wszelkie zapytania związane z przedmiotem postępowania prosimy kierować do dnia 7.06.2022, do godz. 15.30 do:
Krzysztof Czarnecki
Departament Inwestycji – Pion Zarządzania Mieniem,
e-mail:
mobile: + 48 609 909 693
direct: + 48 74 664 91 64 wew.66

Partnerzy