Zaproszenie do składania ofert – dzierżawa nieruchomości – Chocicza Mała (WSAG) – Września – na okres 2022 – 2023.

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Chociczy Małej, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informujemy, iż zostały złożone 3 oferty przez:

  1. Oferta nr 1 – Dariusz Tomasz Dziekan;
  2. Oferta nr 2 – Gospodarstwo Rolne Grzegorz Maścibroda;
  3. Oferta nr 3 – Gospodarstwo Rolne Daniel Maścibroda;

 

Na podstawie nadanej punktacji, zgodnie z warunkami zaproszenia do składania ofert, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez :


Gospodarstwo Rolne Daniel Maścibroda
Grzymysławice 8
62 – 300 Września

1. Załącznik Tabela Z Punktacją

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia
oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w miejscowości Chocicza Mała (Września, woj. wielkopolskie).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA  ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

 

Oferty prosimy składać w terminie do 27.09.2022 r.(do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji
E-mail: di@invest-park.com.pl
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy