Zaproszenie do składania ofert na wyłonienie wykonawcy dla projektu – Przygotowanie projektu i wykonanie dekoracyjnej malatury ściennej z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, jednostopniowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Przygotowanie projektu i wykonanie dekoracyjnej malatury ściennej z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Patryk Hardziej Studio

Okopowa 17/11

80-819 Gdańsk

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7525/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 27.10.2022 r.


 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą  w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w zaproszeniu do składania ofert na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Przygotowanie projektu i wykonanie dekoracyjnej malatury ściennej z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

SWZ

Załącznik 1 – Formularz ofert

Załącznik_2 Formularz oświadczenia oferenta.-

 Załącznik 3 Formularz – Formularz z informacją o przedsiębiorstwie

Załącznik 4 – Formularz Doświadczenie Oferenta

Załącznik 5  – Klauzula RODO

Załącznik 6 – Projekt umowy

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 06.10.2022 r. (do godz. 12:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat (I piętro)  w kopercie zatytułowanej:

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 06.10.2022 r. DO GODZINY 1200.

Oferta dotyczący przygotowanie projektu i wykonanie dekoracyjnej malatury ściennej z okazji Jubileuszu 25-lecia powstania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Jakub Michalski oraz Małgorzata Mikołajczyk

Departament Komunikacji i CSR

E-mail: dk@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 69

Partnerzy