Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”., informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Gascontrol Polska Sp. z o.o.

 1. Pszczyńska 60

43-267 Suszec

NIP: 206 0000 996, REGON: 240831590

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7706/23 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 22.02.2023 r.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wyłonienie Wykonawcy dla zadania pn.: Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH:

UWAGA:

Zmiana treści SWZ, Załącznik nr 8 Projekt Umowy, Załącznik nr 2 – Doświadczenie zawodowe

 1. SWZ
 2. Załącznik Nr 1 Formularz Oferty
 3. Załącznik Nr 2 Doświadczenie Zawodowe Wykonawcy
 4. Załącznik Nr 3 Doświadczenie Kierownika Budowy
 5. Załącznik Nr 4 Wykaz Kadry Technicznej
 6. Załącznik Nr 5 Oświadczenie Oferenta O Braku Udziału W Postępowaniach Sądowych I Egzekucyjnych
 7. Załącznik Nr 6 – Informacja O Pracach Powierzonych Do Wykonania Podwykonawcom
 8. Załącznik Nr 7 Klauzula Informacyjna RODO
 9. Załącznik Nr 8 Projekt Umowy
 10. Załącznik Nr 9 Projekt koncepcyjny wraz z przedmiarem robót
 11. Załącznik Nr 10 Projekt makroniwelacji terenu
 12. Załącznik Nr 11 Lokalizacja sieci teletechnicznej dz. nr 4/18, obręb 1 Gospodarstwo, powiat jaworski, gmina Jawor
 13. Pytania i Odpowiedzi

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 31.01.2023 r. (do godz. 12:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat (I piętro)  w kopercie zatytułowanej:

„Oferta na przetarg dotyczący przełożenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 31.01.2023 r. DO GODZINY 12:30”

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Mateusz Ciołka

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail:

Tel. kom. +48 575 050 337

Tel.: +48 74 664 91 64

Partnerzy