Czym jest WSSE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (WSSE) to obszar, na którym przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, korzystając z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT).

Warunkiem skorzystania z ulg podatkowych (pomocy publicznej) jest uzyskanie zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE), udzielanego w imieniu Ministra Gospodarki przez spółkę zarządzającą strefą. W zezwoleniu określa się m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych. W strefach na takich samych zasadach inwestują firmy polskie i zagraniczne.

Zgodnie z przepisami specjalne strefy ekonomiczne będą funkcjonowały co najmniej do 31 grudnia 2026 r.

Korzyści z działalności w SSE

  • zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) od dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE i określonej w zezwoleniu;
  • dostępność atrakcyjnych, uzbrojonych gruntów wraz z niezbędną infrastrukturą;
  • możliwość zakupu lub wynajmu już istniejących w SSE nieruchomości (hale produkcyjne, powierzchnia biurowa);
  • możliwość skorzystania z innych zachęt inwestycyjnych, np. zwolnienia z podatku od nieruchomości;
  • wsparcie w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji (dostawcy mediów, władze lokalne etc.);
  • bliskość innych firm strefowych – potencjalnych poddostawców, podwykonawców, odbiorców;
  • pomoc w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, w tym współpraca ze szkołami zawodowymi (np. klasy patronackie).

Partnerzy