WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY – BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (PODSTREFA WAŁBRZYCH) – II POSTĘPOWANIE

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 obręb Poniatów nr 10)”, informujemy, że Zarząd WSSE „INVEST-PARK” uchwałą nr 5921/18 z dn. 19.10.2018r. dokonał wyboru w przedmiotowym postępowaniu przetargowym oferty firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „DROG-ZIEM” Zbigniew Wysoczański
z siedzibą w Stanowicach, adres: ul. Strzegomska 15, 58-150 Strzegom

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wyboru wykonawcy będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu:

+48 74 664 91 66
Marta Stosio-Wójcik
Departament Inwestycji
e-mail: m.stosio@invest-park.com.pl

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na wybór generalnego wykonawcy zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 obręb Poniatów nr 10)”.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 21.09.2018 r. (do godz.11.45) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Sposób składania ofert opisany jest w SIWP.

 

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
  2. Formularze – wersja edytowalna
  3. Dokumentacja

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Pytania i odpowiedzi cz. 1

2. Pytania i odpowiedzi cz. 2

 

 

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie procedury przetargowej prosimy o kontakt:
tel.: +48 74 664 91 66
e-mail.: di@invest-park.com.pl

Partnerzy