WYBÓR WYKONAWCY – INSPEKTOR NADZORU PRZY BUDOWIE DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (PODSTREFA WAŁBRZYCH) – PROCEDURA II

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 obręb Poniatów nr 10)”, informujemy, że Zarząd WSSE „INVEST-PARK” uchwałą nr 5922/18 z dn. 19.10.2018r. dokonał wyboru w przedmiotowym postępowaniu przetargowym oferty firmy:

PRO-DOM S.C. Tomasz Drożdż, Michał Martyniak,
z siedzibą we Wrocławiu, Al. L. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wyboru wykonawcy usługi będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu:

Tel.: +48 74 664 91 66
Marta Stosio-Wójcik
Departament Inwestycji
e-mail: m.stosio@invest-park.com.pl

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi wewnętrznej w rejonie ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z placem manewrowym, chodnikiem, oświetleniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem, na działkach gruntu nr 116 oraz 117 (obręb Poniatów nr 10).

Zapytanie ofertowe:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Budowa drogi przy ul. Uczniowskiej

Formularze i oświadczenia:
Załączniki – wersja edytowalna (WORD)

Przetarg, którego dotyczy zapytanie: Budowa drogi przy ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu

W przypadku dodatkowych zapytań w sprawie procedury przetargowej prosimy o kontakt:
tel.: +48 74 664 91 66
e-mail.: di@invest-park.com.pl

Partnerzy