Zaproszenie do przetargu – dot. świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z Funduszy UE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, jednostopniowy dot. świadczenia usług dotyczących pozyskiwania dofinansowania z Funduszy UE, w zakresie analizowania dostępności środków unijnych dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz przygotowywania i składania kompletnych wniosków aplikacyjnych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZASAD UDZIAŁU W PRZETARGU ZAWIERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU ZAMIESZCZONA PONIŻEJ:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu
2. Załączniki do SIWP od 1 do 6 (wersja edytowalna)

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 na adres Zamawiającego:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
do Sekretariatu (I piętro).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Anna Stec
Departament Finansów i Kontroli
Tel.: +48 74 664 91 59

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty