ZAPROSZENIE DO PRZETARGU PISEMNEGO – WYKONANIE PROJEKTU HALI PRODUKYJNO-MAGAZYNOWEJ W WAŁBRZUCHU

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na: „Wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z częściami biurowo-socjalnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy
ul. Villardczyków dz. nr. 93/28”.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 11.12.2018 r. do godz.10.30 (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).
Sposób składania ofert opisany jest w SIWP.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.
  2. Program Funkcjonalno-Użytkowy.
  3. Umowa
  4. Formularze – wersja edytowalna
  5. Dokumentacja

 

Więcej informacji:

Departament Inwestycji
tel.: 74 664 91 51
e-mail: 

Partnerzy